Chủ đầu tư: Giới thiệu

    Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam - VIID được thành lập vào ngày       26/5/2008 bởi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC và Công ty       cổ  phần cơ điện lạnh REE, là những doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hàng đầu       của  Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư cở sở hạ tầng , quản lý nguồn vốn và đầu tư tài       chính.  Vốn điều lệ hiện nay của VIID là 410 tỷ đồng.
  Mục tiêu của việc thành lập VIID nhằm xây dựng một thương hiệu mạnh trong lĩnh         vực  bất động sản và cơ sở hạ tầng. Không chỉ dừng ở việc góp vốn thành lập VIID,       các cổ  đông sáng lập luôn đồng hành & hợp tác chặt chẽ với VIID, sử dụng những         thế mạnh  của mình về nguồn vốn, quản trị doanh nghiệp, ... để hỗ trợ VIID trong             suốt quá trình  triển khai dự án.