ĐỐI TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN

Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC)

KTS. Võ Trọng Nghĩa